July, 2013. Tendo and Kaku, two members of the Village Zendo, with whom I did a Zen retreat in late July.

Kaku

Kaku

Tendo

Tendo